Highly Favored Publishing

A Dutch Entity. Chamber of Commerce: 63063530

Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Mattheus 28: 19 (NBV)

Velen van ons interpreteren voorgenoemde tekst als een opdracht die enkel en alleen voor de voorgangers van deze tijd geldt. Het tweede deel is inderdaad alleen een taak voor de voorgangers. Maar het eerste gedeelte, hoe staat het daarmee?

Alvorens de personen kunnen worden gedoopt, moeten zij bewust worden gemaakt van het belang om Jezus en de Heilige Geest toegang te verlenen tot hun leven. Een ieder van ons die reeds kennis heeft gemaakt met de Heer Jezus en een diepgaande relatie heeft met de Heilige Geest, kan hierbij helpen. De wijze waarop jij, ik, wij dit kunnen doen, verschilt.

Highly Favored Publishing heeft als doelstelling om het Woord van God te verspreiden middels de verhalen die in de boeken zijn beschreven. De Bijbel is en blijft de basis. De boeken die wij publiceren gaan hoofdzakelijk over de signalen en wonderen die God in onze tijdperk (hedendaags) verricht.

Twijfel jij nog aan God en aan Zijn Krachten? Twijfel jij nog aan wat God voor jou kan doen? Ben jij nog van mening dat signalen en wonderen alleen in de Bijbel voorkwamen? Wij vragen jou om 1 gunst. Lees één van onze publicaties en laat het verhaal jouw verder helpen in het vormen van jouw mening over God. Uiteraard zou het fijn zijn als je kennis neemt van de inhoud van meerdere van onze publicaties. Elk verhaal heeft haar kenmerken en biedt leerpunten.

Moge de God van Israël je zegenen en behoeden.

#5758BBAuteur: Bianca Grootfaam
I was looking for Love: Powers on the earth
ISBN 978-949-2266-019 | 148 pagina’s

Ik zocht naar Liefde: Krachten op de wereld
ISBN 978-949-2266-026 | 160 pagina’s

Auteur: Eunice Anita
Stories to tell to show His Greatness: God working through the highly educated
Paperback ISBN 978-1504-4937-177 uitgegeven door Authorhouse UK | 6x9in | 82 pagina’s
E-Book ISBN 978-1504-4937-184 uitgegeven door Authorhouse UK

Verhalen die Zijn Kracht weergeven: God en de hoogopgeleide
ISBN 978-949-2266-002 | 114 pagina’s

Eunice Anita

Eunice is een afgestudeerde op WO-niveau en heeft ruim 12 jaar ervaring in het financiële domein. In 2010 had zij een ontmoeting met de Heilige Geest wat haar beeld van het leven heeft veranderd. Deze ontmoeting zou uiteindelijk een van de velen zijn met de Heilige Geest die door Jezus was gezonden als onze Trooster.

In haar boek beschrijft ze haar ervaringen met de herontdekking van God en hoe zij is omgegaan met al de vragen die gedurende het kennismakingproces met de Heilige Geest waren opgekomen.

Bianca Grootfaam

Bianca is geboren en getogen in Nederland. Zij heeft veel in het leven meegemaakt en de gevangenis is de locatie die God had gebruikt om haar veranderingsproces op gang te zetten. Haar laatste gevangenisstraf was onderwerp van een uitzending van het programma Gevangen in het buitenland uitgezonden bij SBS6 in december 2007.

In haar boek beschrijft ze haar  belevenissen als een kind, tiener en volwassene. Ze schets de situaties waarin ze verkeerde beslissingen had genomen maar ook de wijze hoe God haar heeft bevrijd. Een verhaal door verschillende continenten en gevangenissen met een verrassende wending.