“Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” Mattheus 28: 19 (NBV)

Velen van ons interpreteren voorgenoemde tekst als een opdracht die enkel en alleen voor de voorgangers van deze tijd geldt. Het tweede deel is inderdaad alleen een taak voor de voorgangers. Maar het eerste gedeelte, hoe staat het daarmee?

Alvorens de personen kunnen worden gedoopt, moeten zij bewust worden gemaakt van het belang om Jezus en de Heilige Geest toegang te verlenen in hun leven. Een ieder van ons die reeds kennis heeft gemaakt met de Heer Jezus en een diepgaande relatie heeft met de Heilige Geest, kunnen hierbij helpen. De wijze waarop jij, ik, wij dit kunnen doen, verschilt.

Highly Favored Publishing heeft als doelstelling om het Woord van God te verspreiden middels de verhalen die in de boeken zijn beschreven. De Bijbel is en blijft de basis. De boeken die wij publiceren gaan hoofdzakelijk over de signalen en wonderen die God in onze tijdperk (hedendaags) verricht.

Twijfel jij nog aan God en aan Zijn Krachten? Twijfel jij nog aan wat God voor jou kan doen? Ben jij nog van mening dat signalen en wonderen alleen in de Bijbel voorkwamen? Wij vragen jou om 1 gunst. Lees één van onze publicaties en laat het verhaal jouw verder helpen in het vormen van jouw mening over God. Uiteraard zou het fijn zijn als je kennis neemt van de inhoud van meerdere van onze publicaties. Elk verhaal heeft haar kenmerken en biedt leerpunten.

Moge de God van Israël je zegenen en behoeden.

Dienstverlening

Service

Manuscripten in Engels, Nederlands, Papiaments of Spaans worden geaccepteerd. Elk manuscript die ontvangen wordt, wordt behandeld als een project. Het project kent een doorlooptijd met mijlpalen en streefdata. Bijsturen van planning en voortgang worden nauw besproken met de auteur c.q. opdrachtgever.

Ja, ik wil graag meer informatie over jullie dienstverlening